Đại họa Cộng Sản đến bao giờ mới hết!

Những người cộng sản tiền bối bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, họ có lý tưởng nhưng họ đều là những người vô học nên đã tin vào một chủ nghiã tàn ác, đấu tranh giai cấp. Họ đi theo Đệ Tam Quốc Tế hòng giải phóng dân tộc thoát khỏi sự đô hộ của giặc Pháp và đưa nước Việt Nam đến độc lập, dân chủ ,tự do đó là mong muốn ban đầu của họ. Nhưng dưới sự lệ thuộc, chỉ đạo, viện trợ của quốc tế cộng sản họ đã tự bán mình cho quốc tế cộng sản nhờ vậy mà họ đã đánh đuổi được Pháp, Mỹ rồi chiếm được miền Nam thật .

Không có quốc tế cộng sản thì không có đảng cộng sản Việt Nam. Không có sự chỉ đạo viện trợ của Trung Cộng, Liên Xô thì đảng cộng sản Việt Nam không làm được gì !

Bởi thế chính họ là những kẻ phản bội lại dân tộc, tổ quốc vì họ luôn là tay sai cho Liên Xô và Trung Quốc .

Đảng cộng sản Việt Nam hiện 81 tuổi 57 năm cầm quyền chúng ta nhìn nhận lại những tai hoạ, những tội ác của đảng đã gây ra cho nhân dân Việt Nam để mọi người dân Việt Nam biết mà tỉnh ngộ .

1; Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 sau đó Nhật đã trả lại độc lập cho Việt Nam. Vua Bảo Đại đã huỷ bỏ hiệp ước bảo hộ ký với Pháp năm 1884 và tuyên bố Việt Nam là một nước độc lập qua bản tuyên ngôn độc lập do nhà vua ký và công bố ngày 11/3/1945. Tiếp theo đó vua Bảo Đại đã chỉ định Trần Trọng Kim làm thủ tướng và thành lập chính phủ quân chủ lập hiến đầu tiên ở Việt Nam gồm có 11 bộ trưởng đều là các học giả tân học nổi tiếng đương thời như gs Hoàng xuân Hãn, ls Phan Anh, bs Hồ Bá Khanh, ks Lưu Văn Lang vv… mà nhà vua đã chấp thuận vào ngày 19/4/1945.

Nếu chế độ quân chủ lập hiến tồn tại đến bây giờ thì Việt Nam ngày nay đã đại hùng cường, giàu có và dân chủ như Nhật Bản rồi .

Thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam !

Chính phủ Trần Trọng Kim chỉ cầm quyền được đúng 4 tháng khi họ đã thu hồi được Nam Kỳ và 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng từ tay người Nhật. Đã tổ chức cứu đói ở Miền bắc và soạn thảo được bản hiến pháp đợi đến khi bầu được quốc hội sẽ mang ra thảo luận sửa đổi và bỏ phiếu, nhất trí, thì ngày 19/8/1945 chi bộ cộng sản Việt Nam tay sai của Đệ Tam Quốc Tế do Hồ Chí Minh cầm đầu đã nổi lên cướp chính quyền dân chủ đầu tiên của Trần Trọng Kim bằng bạo lực cách mạng vô sản hay còn gọi là cách mạng “ Mùa thu”.

Như thế là cộng sản Việt Nam dưới sự sai khiến của Xô cộng và Trung cộng đã gây nên một cuộc nội chiến cướp chính quyền khi nước Việt Nam đang thống nhất toàn vẹn lãnh thổ có độc lập và chủ quyền.

2; Năm 1946 nếu nước Việt Nam không có cộng sản thì nước Pháp đã trả độc lập cho nhân dân Việt Nam như các nước In Đô Nê Xi A, Thái Lan VV… . Pháp bắt buộc phải quay lại Việt Nam chỉ để đánh và bao vây cộng sản vì các nước dân chủ rất sợ cộng sản. Bởi nếu cộng sản mà ảnh hưởng tràn ra khắp thế giới thì đại hoạ cho nhân loại không thể lường được .

3; Với bản chất tàn bạo ngu dốt đảng cộng sản Việt Nam đã giết những học giả nhân tài yêu nước có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức cũng như nhân dân nên ngày 23/8/1945 ở Huế cộng sản đã bắt Phạm Quỳnh, Ngô đình Khôi, và con Ngô Đình Khôi là Ngô đình Huân và đã cho đập đầu giết chết ngày 6/9/1945. Cũng trong năm 1945 ở Quảng Ngã,i Cộng sản đã cho bắt và giết nhà chí sỹ yêu nước Tạ Thu Thâu vv… qua năm 1946 cộng sản lại ám sát học giả Trương Tử Anh và nhiều người khác nữa .

4; Việt Nam bị Pháp đô hộ đất nước đã có rất nhiều đảng phái khác nhau ra đời trước đảng cộng sản. Họ đều mục đích chống Pháp giành độc lập cả như đảng Quốc Dân, đảng ĐẠi Việt, đảng Tân Việt, đảng Việt Cách vv… nhưng họ đã đều bị đảng cộng sản thủ tiêu và tiêu diệt cả.

NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN YÊU NƯỚC THẬT CHĂNG ? THẾ MÀ HỌ ĐÃ ĐI GIẾT NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC, NHỮNG ĐẢNG YÊU NƯỚC KHÁC ĐÃ KHÔNG ĐỒNG QUAN ĐIỂM CỘNG SẢN VỚI HỌ ?

BẢN CHẤT GIẾT NGƯỜI, BÁN NƯỚC VÀ LÀM NÔ LỆ CHO QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐÃ CÓ TRONG TÂM NÃO CỦA NHỮNG LÃNH TỤ CỘNG SẢN NHỮNG CON NGƯỜI CỘNG SẢN TIỀN BỐI KHI HỌ ĐÃ THẬT SỰ DẤN THÂN CHO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN RỒI !

5; Karl Marx trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản đã Viết : “Cải cách ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc”;
Chính vì thế mà ngày 2/9 1945 Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ở Ba Đình Hà Nội thì đến tháng 11/ 1945 Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh 87/SL giảm tô xuống 25% cho nông dân. Đến ngày 14/7/1949 Hồ Chí Minh lại ký sắc lệnh 78SL giảm địa tô còn 25% so với mức trước năm 1945 cho nông dân, tiếp đến năm 1952 lại ra sắc lệnh 149/SL giảm thuế thêm cho nông dân 25% .

Cộng sản Việt Nam là tay sai của Đệ Tam Quốc Tế luôn lấy đấu tranh giai cấp là hành động kim chỉ nam đứng đầu là Stalin, Mao Trạch Đông, nên dưới sự chỉ đạo thúc ép của hai tên tội đồ đó nên ngày 12/4/1953 Hồ chí Minh ra sắc lênh 150 SL quyết định cải cách ruộng đất, đến ngày 12/4/1953 hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương và hội nghị toàn quốc của đảng lao động đã quyết định tiến hành cải cách ruộng đất, đến tháng 11/1953 quốc hội Việt Nam dân chủ cộng hoà đã nhóm họp và thông qua dự luật cải cách ruộng đất 197/HL được Hồ Chí Minh phê duyệt và chính thức ban hành ngày 19/12/1953 nên từ ngày 25/12/1953 đến ngày 30/7/1956 ở trên toàn miền Bắc đã xẩy ra 6 đợt cải cách ruộng đất :

Ban lãnh đạo cải cánh ruộng đất gồm :
a; Hồ Chí Minh Chủ tịch đảng, chủ tịch nước ; Phát động và làm tư tưởng chiến dịch ;
b; Trường Chinh tổng bí thư đảng ; Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp.
c; Hoàng quốc Việt uỷ viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng ; Trưởng ban chỉ đạo thí điểm.
d; Hồ Viết Thắng uỷ viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng ;Giám đốc trực tiếp điều hành.
e; Lê văn Lương uỷ viên dự khuyết bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng ; trưởng ban chỉ đạo thí điểm ở Thanh Hoá và Nghệ An .

Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng cuộc cải cách ruộng đất là cuộc nội chiến giữa đảng cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam vì quá lạc hậu nên đã nghe những người cộng sản bày vẽ xúi dục nên đã xẩy ra nhiều trường hợp con đấu cha , vợ đấu chồng , anh em nội thân đấu tố , vu khống dựng tội để cho đội cải cách có cớ quy tội rồi bắn .

Lê Nin viết : “Đối với bọn địa chủ tư sản thì bắn ngay tại chỗ không cần xét xử …”

Với khẩu hiệu : – “ Nhất đội nhì trời ” -“ Trí , phú , địa , hào đào tận gốc trốc tận rễ ” “ Thà giết nhầm mười người vô tội còn hơn để thoát một kẻ thù ”, nên đội cải cách muốn bắt ai, bắn ai cũng được cả .

Trong 6 đợt đã có 3314 xã trên toàn Miền Bắc thực hiện cải cách, đã bắn 172.008 người trong đó có 84.000 người là đảng viên đảng cộng sản .

Thật oan trái và đau lòng cho những người cộng sản đã bị chính đồng chí chính lý tưởng của mình lại quay súng bắn chết mình bởi một niềm tin lý tưởng, ảo tưởng không có thật .

Cải cách ruộng đất đảng cộng sản đã cướp tài sản và quyền sống quyền tư hữu của hàng vạn gia đình. Qua năm 1959, 1960 đảng lùa toàn dân vào hợp tác xã vào các công nông trường xí nghiệp của đảng như thế là đảng đã cướp mất quyền tư hữu cũng như tài sản và quyền được sống của nhân dân lần nữa. Lúc này xã hội miền bắc thật đã thành một nhà tù chỉ có quyền duy nhất là đảng cộng sản mà thôi .

6; Đất nước Việt Nam dù ở thời nào thịnh hay suy cũng có những học giả, trí thức đầy trí tuệ yêu nước bất khuất đứng lên chống lại cường quyền, chính vì vậy mà đảng cộng sản chỉ mới thực sự nắm quyền cuối năm 1954, thì tháng 3/1955 trong quân đội đã nổi lên phong trào tranh đấu đòi tự do sáng tác của các trí thức học giả của các văn nghệ sỹ khởi nguồn là Trần Dần, Từ Phác chủ trương với sự cộng tác của Lê Đạt, Hoàng Cầm. Sau đó là hầu hết các trí thức học giả đương thời tham gia như cụ Cao Xuân Huy, Đào duy Anh, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Thuỵ An, Trần Đức Thảo, Trưởng Tửu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Mạnh Tường, Văn Cao, Bùi Xuân Phái vv…

“ Giai Phẩm Mùa Xuân’’ Ấn hành tháng 1/1956 có trụ sở ở 27 Hàng Khay do Phan Khôi làm chủ nhiệm, Trần Duy làm thư ký toà soạn, có đăng bài  “ Nhất định thắng ” của Trần Dần trong đó có những câu sau :

Tôi bước đi ,
Không thấy phố,
Không thấy nhà,
Chỉ thấy mưa sa
Trên màu cờ đỏ.

Ngày 15/9/1956 bản nguyệt san nhân văn số 1 ra đời do Hoàng Cầm, Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy chủ trương Với Phan Khôi chủ nhiệm, Trần Duy thư ký toà soạn. Trong tờ số 2 ra ngày 20/9/1956 có đăng bài phỏng vấn tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tường về nguyên nhân khiếm khuyết dân chủ thời ấy. Ông Tường đã nói :

1; Đảng viên Lao Động là cán bộ thi hành chính sách thiếu tinh thần dân chủ. Do đó xa lìa quần chúng và tạo ra trình trạng đối lập quần chúng với mình. Để sửa đổi cần xây dựng quan điểm quần chúng cho đảng viên, cán bộ và yêu cầu trung ương đảng, chính phủ đảm bảo sự thi hành triệt để các tự do, dân chủ.

2: Quần chúng chưa thấm nhuần chủ nhân ông trên đất nước, do đó chưa tranh đấu đòi thực hiện dân chủ. Để sửa chữa ta cần xây dựng ý thức dân chủ cho quần chúng .

Nhân Văn ra được 5 số, Giai phẩm ra được 4 số thì đến ngày 20/11/1956 Hai tờ báo đó đã hoàn toàn bị đảng cộng sản cấm. Đến ngày 09/12/1956 Hồ Chí Minh ký sắc lệnh: Cấm tự do báo chí.

Chủ nghĩa cộng sản là một tà giáo dị đạo nên những cái đầu chưa qua bậc tiểu học Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh vv… Khi đã cúi sập mặt xuống tôn thờ Mác, Lê Nin, Mao Trạch Đông, Stalin là thánh thì những bộ óc 22 tuổi đã đậu hai bằng tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tường, đại học sỹ Cao Xuân Huy , tiến sỹ triết học Trần đức Thảo và bao học giả khác thì đều là “ GIÁN ĐIỆP, PHẢN ĐỘNG VIỆT GIAN CẢ” . Chính vì vây mà sau đó bà Thuỵ An, Nguyễn hữu Đang đã bị xử 15 năm tù, Trần Dầ , Lê Đạt, Hoàng Cầm vv… bị lệnh tập trung cải tạo 3 năm đã thành 30 năm, Trần Đức Thảo bị giam 3 năm, Nguyễn Mạnh Tường và các học giả khác thì bị quản thúc tại gia và bị theo dõi .
THỜI ĐẠI NGU DỐT NÊN CÁC NHÂN TÀI TRÍ THỨC THẬT ĐÃ PHẢI ĐOẠN TRƯỜNG !

7; Mác viết “ Chủ nghĩa cộng sản đoạn tuyết triệt để nhất các phương thức sản xuất cổ truyền và các tư tưởng cổ truyền ” Chính vì vậy các đảng cộng sản, những lãnh tụ cộng sản đã phải xoá bỏ văn hoá truyền thống và huỷ diệt các di tích lịch sử văn hoá . Bởi họ cho đó là tàn dư của phong kiến. Với tư tưởng cho tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân nên qua thập niên sáu mươi thế kỷ hai mươi ở miền bắc đảng cộng sản đã cho phá hầu hết các đền, chùa, đình, miếu, nhiều nhà thờ của đạo công giáo, tin lành mà còn tịch thu nhiếu tài sản, cơ sở của các tôn giáo, mà ngay nhữnh đền thờ các anh hùng dân tộc như vua Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng vv… cũng bị đảng cho người phá hoại và nhà thờ của các dòng họ đa số cũng bị phá hoặc bị bán.

Học thuyết duy vật Hồ Chí Minh mang vào Việt Nam nhằm thay đổi con người Việt Nam: Nhân, lễ, nghiã, trí, tín thành con người xã hội xã hội chủ nghĩa không gia đình, không tổ quốc, không tôn giáo, vô luân, vong bản, vô trách nhiệm, chỉ biết hận thù giai cấp. Vì thế mọi giá trị biểu tượng thiêng liêng của đạo đức, trí tuệ tột đỉnh của dân tộc Việt Nam thì đều đã bị đảng coi là đối tượng nguy hiểm, là kẻ thù số một cần phải đào tận gốc, trốc tận rễ. Bởi vậy không những đảng cộng sản phá đình, miếu, đền, chùa, các nhà thờ mà đảng còn bắt giam hàng chục giám mục, hàng trăm linh mục, phật tử, hàng ngàn tu sỹ , hàng vạn giáo dân.
Một dân tộc mà mất văn hoá thì dân tộc đó đã hết . Mất văn hoá còn tệ hơn cả mất nước .

TỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM THÌ TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THỂ THA CHỨ ĐỪNG NÓI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM !

8; Thảm sát mậu thân ở Huế : Những người cộng sản là những kẻ vô thần, nên trong đầu họ không có Trời, không có linh hồn, còn quyền thì chỉ duy nhất họ vì vậy trong đầu họ cũng không có dân và với bản chất hận thù giai cấp, phong kiến, tư sản, tư bản, tôn giáo đều là kẻ thù của cộng sản nên những người cộng sản không từ một thủ đoạn một biện pháp dã man nào để giết đối phương và những người dân vô tội .

Sáng sớm ngày 31/1/1968 trong dịp tết nguyên đán Mậu Thân người dân Sài Gòn cũng như dân Huế đang chuẩn bị đón tết thì cộng sản xua 200000 lính quân đội nhân dân Việt Nam và quân mặt trận giải phóng dân tộc Miền Nam đánh chiếm Sài Gòn và cổ đô Huế. Trong 28 ngày chiếm giữ thành phố Huế cộng sản đã thảm sát khoảng 5000 người dân vô tội ở Huế bằng cách chôn sống, đập chết, hoặc bắn vào đầu, mà sau đó người dân Huế đã tìm được 22 mộ chôn tập thể, trong đó đủ các thành phần như linh mục, phật tử, trí thức, sinh viên, dân thường, ông già, bà già, trẻ em . Vụ thảm sát ở Huế chẳng khác gì Pôn Pốt diệt chủng người dân của mình ở Căm Pu Chia.

9; Cuộc nội chiến hai miền bắc, nam Việt Nam là cuộc chiến tư tưởng, niềm tin giữa hai chủ nghĩa cộng sản và tư bản tự do nên dưới sự lãnh đạo của Liên Xô, Trung cộng đảng cộng sản Việt Nam luôn chủ trương dùng bạo lực để cướp Miền Nam và với sự cố vấn viện trợ vũ khí , lương thực, quân tư trang của Liên Xô, Trung cộng. Năm 1975 cộng sản Bắc Việt chiếm Miền Nam vẫn với con đường Mác Xít xã hội xã hội chủ nghĩa của Stalin, Mao Trạch Đông cộng sản Việt Nam đã cướp tài sản của hàng nghìn nhà tư sản Miền Nam, bắt bỏ tù cũng như giết hại hàng triệu trí thức, quân nhân, cảnh sát cũng như công nhân viên chức dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà và lùa đi cải tạo hàng vạn người dân vô tội khác. Người dân Miền Nam dù chiến tranh khốc liệt vẫn cố bám trụ ở quê hương đất nước, thế mà khi cộng sản vào đã có hàng triệu người phải bỏ nước ra đi để tìm hạnh phúc tìm tự do.

CHÍNH VÌ VẬY MÀ NĂM 1976 LÊ DUẨN ĐÃ TỪNG NÓI : – “ CHÚNG TA ĐÁNH MỸ , NGỤY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC ” .

Thật rõ là kẻ bán nước ! Kẻ nô lệ ! Đã đem xương máu nhân dân nước mình đi phục vụ ý đồ bành trướng của đế quốc ngoại bang ! Vậy thì cộng sản đã “ Giải phóng ” Cái gì ? và “ Giải Phóng ” Cho ai ?

TRƯỚC 9 TỘI ÁC TÀY TRỜI ĐÓ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, VỚI NHÂN DÂN VỚI DÂN TỘC LẠC HỒNG CHÚNG TA KHẲNG ĐỊNG CHẮC CHẮN RẰNG : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ KẺ THÙ TRỰC TIẾP CỦA NHÂN DÂN ĐẠI VIỆT!

Chúng ta thấy rõ Trần Phú, Hà huy Tập, Lê hồng Phong, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng vv… đều là sản phẩm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Còn hiện nay Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng vv… là sản phẩm của thời đại xã hội xã hội chủ nghĩa . Lớp người trước là những người ngu dốt cuồng tín, Lớp người sau là những kẻ đã phản bội lại chủ nghĩa Mác – Lênin không có niềm tin, nhưng tham tàn bất nhân xa hoa truỵ lạc chỉ mượn đảng, lợi dụng đảng và nhân danh dân tộc, nhân dân để thu vén quyền lợi cá nhân hoặc phe nhóm của mình mà thôi và họ cũng biết đảng cộng sản rồi sẻ bị thời đại bị nhân dân vùng lên lật đổ nhưng họ vẩn cố bám giữ quyền lực càng lâu thì càng tốt cho họ .

BỞI VẬY NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY NẾU GỌI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ : ĐẢNG CƯỚP, ĐẢNG GIẾT NGƯỜI, ĐẢNG DIỆT CHỦNG, ĐẢNG KHỦNG BỐ, ĐẢNG THAM Ô, ĐẢNG LỪA DỐI, ĐẢNG ĐỘC TÀI, ĐẢNG PHẢN ĐỘNG, ĐẢNG BÁN NƯỚC, ĐẢNG PHẢN BỘI DÂN TỘC, ĐẢNG HỦ HOÁ, ĐẢNG NGU THÌ ĐỀU ĐÚNG CẢ .

TÌNH THẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY THẾ NÀO ?

LÊ ĐẠT một đảng viên cộng sản , một nhà thơ , một linh hồn của phong trào Nhân Văn, Gai phẩm đã có những câu thơ thật hay, thật đúng thời đại đã đi vào tiềm thức, ký ức dân tộc Việt Nam :

Đem bục công an đặt giữa trái tim người ,
Bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước .
Có những lời lẽ tiên tri ,
Lịch sử muôn đời duyệt lại ;
Không ai lừa được cuộc đời .

Hay những câu trong bài “ Cái bình vôi” có những câu sau :

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi ,
Y như một cái bình vôi .
Càng sống càng tồi ,
Càng sống càng bé lại .

ĐÚNG !
RẤT CHÍNH XÁC !

Những con người cộng sản tiền bối trước năm 1945 họ là những người yêu nước có lý tưởng có niềm tin. Họ sẵn sàng hy sinh cả gia đình, tài sản ,tính mạng để phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản . Niềm tin của họ đã biến họ thành tội đồ của lịch sử , nhưng vì ngu dốt nên họ không biết bởi vậy chúng ta vẩn tôn trọng họ. Còn chóp bu đảng cộng sản Việt Nam bây giờ họ biết cả nhưng quyền lợi đã che mất mắt họ ,trí tuệ họ ,lương tâm họ nên họ sẵn sàng bán nước để vinh thân . Họ không phải là người nữa mà đã thành một bầy sâu bọ của nước Việt Nam rồi .
Cha tôi một đảng viên 1930 mất năm 1986 ,buổi chiều chết , buổi sáng ông còn nói với những đảng viên trong chi bộ ngồi trực chờ ông nhắm mắt rằng : “Đảng nay đã thấy ánh sáng rồi ” . Thật là một tâm hồn lúc nào cũng nghĩ đến đảng , đến dân , đến nước , nhưng lại đặt sai chỗ . Chính vì vậy mà theo tôi nghĩ những người cộng sản trước 1945 nếu còn sống đến bây giờ thì họ sẻ là những người chống Trung quốc chống lại chóp bu bán nước ,tham nhũng nhân danh cộng sản bây giờ quyết liệt nhất. .Nhưng thật tiếc là họ đã chết hầu hết cả rồi , còn một số ít thì nay cũng biết họ không thể làm được gì . Ông Giáp một đại thần của đảng cũng đành chịu cụp đuôi đối với bọn đầu trâu mặt ngựa thời nay . Những bài viết ,những ý kiến của ông cũng chỉ là những hòn sỏi ném giữa đại dương mà thôi. Chúng đều vứt sọt rác cả .

Chủ thuyết Mác – Lênin là một chủ thuyết phản lại vũ trụ, phản lại trời, phản lại đất, phản lại tự nhiên, phản lại khoa học, chính vì vậy mà những người cộng sản khi đặt niềm tin vào nó khi họ vào đảng cộng sản thì họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nên dù vẫn mang hình người nhưng thực tế họ đã biến thành quỷ đã mất hết nhân tính, mất hết lương tâm, mất hết đạo đức, mất hết trí tuệ chỉ biết tàn ác lừa dối để duy trì quyền lực của đảng mà thôi. Nó thường xuyên khủng bố, giết hại nhân dân, ,nhưng cũng sẵn sàng giết các đảng viên của mình khi người đó giám phơi bày sự thật của đảng hoặc có những ý kiến khác những ý kiến chính thống của đảng .

Ở dưới thời phong kiến vua quan còn biết “ Dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh ” ( Dân là trọng nhất , đất nước thứ nhì , vua đứng thứ 3 ) “ Thiên tử ” Con trời : Như vậy trên vua còn có trời, vua trị dân phải theo đạo trời.

Cộng sản thì đảng trên dân, trên nước, trên trời, trên luật pháp. Chúng là bọn vô pháp vô luân. Chỉ có bọn quỷ sứ mới ngạo mạn, mới thần thánh hoá mình như vậy !

Những cái đầu của chúng luôn rỗng tuếch nhưng miệng chúng lại luôn nói chúng là : “Đỉnh cao trí tuệ ”. Cộng sản là đảng ngu dốt tham lam, vô đạo đức nên chúng phải luôn thay đổi, biến dạng và luôn nguỵ biện để cho hợp với hoàn cảnh từng giai đoạn lịch sử như đảng có thể thay đổi nghi định này qua nghị định khác, bỏ điều luật này thay điều luật khác hoặc thay đổi đường lối, chính sách kinh tế vv…và vv… Nhưng có mấy cái đảng cộng sản không bao giờ thay đổi đó là sự độc quyền lãnh đạo của đảng và tổ chức hình tháp đảng từ trên trung ương đến tận thôn xã. Không bao giờ chấp nhận đa đảng và tự do báo chí .

Chính vì vậy mà những tên cộng sản bây giờ không còn mang trong mình những lý tưởng tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản trước nữa. Chúng bây giờ thực dụng bất nhân tham nhũng, tàn ác ,dối trá, nhưng chúng vẫn nhân danh chúng là cộng sản .

Còn nhân dân sống trong thời bao cấp rồi lại sống trong thời kinh tế thị trường định hướng XHCN đã bị đảng tính, văn hoá đảng, bị giáo dục cũng như sự tuyên truyền của đảng biến họ thành những kẻ vô thần, vô tâm, vô đạo đức, vô niềm tin, vô cảm, ích kỷ, chỉ biết hận thù gai cấp, chỉ biết đảng, chỉ biết mình và luôn sợ hãi sự khủng bố của đảng nên đứng trước đại hoạ dân tộc giặcTrung quốc xâm chiếm đã cướp đất cướp biển, luôn bắn giết, bắt ngư dân Việt Nam.  Rồi cán bộ đảng bất nhân tham nhũng lan tràn, giết dân ăn cướp đất của dân. Thế mà người dân vẫn chịu cúi cổ thì đất nước đó tìm đâu ra con người đích thực nữa. Đảng không vì dân tộc vì nhân dân, nhân dân không vì nước thì đất nước đó dân tộc đó rồi sẽ đi về đâu ???

XÃ HỘI ĐẠI LOẠN LÒNG NGƯỜI ĐẠI LOẠN !!!

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC HAI HIỂM HOẠ LỚN !

1; HIỂM HOẠ CON QUỶ CỘNG SẢN TRUNG QUỐC .
2 ; HIỂM HOẠ CON QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM .

HAI CON QUỶ CÙNG MỘT BẢN CHẤT ! NHƯNG LẠI KHÁC NHAU THẾ ĐỨNG !

BÂY GIỜ CHÚNG TA PHÂN TÍCH TỪNG CON QUỶ MỘT !

A; CON QUỶ TRUNG QUỐC?

Chúng ta thấy rằng những người cộng sản đầu tiên rất tin vào chủ nghĩa Mác –Lênin, nên lúc đầu thế giới cộng sản rất đoàn kết, nhưng vì chủ nghiã cộng sản là một tà giáo nên dần dần nó đã tự mâu thuẫn và cuối cùng là tan rã hoàn toàn. Hiện đảng cộng sản Trung quốc vẫn nhân danh cộng sản, vẫn đảng trị độc tài, vẫn tàn ác như trước. nhưng sự thực nó đi theo chủ nghĩa dân tộc đại Hán nhưng dưới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc .
Để duy trì được sự lãnh đạo, đảng cộng sản Trung Quốc phải tàn ác, phải luôn lừa dối nhân dân Trung Quốc và phải luôn kích động dân chúng, phải luôn hướng sự chú ý của dân chúng ra bên ngoài, vì vậy chúng phải cố cướp được biển Đông và Việt Nam trước rồi dần làm chủ Đông Nam Á, sau đó là châu Á và mộng của nó là làm chủ cả thế giới vì vậy nó sẽ vô cùng thủ đoạn vô cùng tàn ác.

MIỆNG CỦA CHÚNG THÌ LUÔN NÓI HOÀ BÌNH NHƯNG TÂM CỦA CHÚNG Ý ĐỒ CỦA CHÚNG THÌ LUÔN DÙNG MỌI THỦ ĐOẠN BỈ ỔI DÙNG MỌI SỨC MẠNH NÓ CÓ ĐỂ CƯỚP ĐOẠT !!!

B; CON QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM?

Đảng cộng sản Việt Nam hiện tại đang bị tấn công từ mọi phía: Sự chia rẽ trong đảng, sự bất mãn của nhân dân, trí thức các lão thành cách mạng , sự báo chí lề trái công kích, sự chống đối của những người Việt kiều yêu nước, sự biểu tình chống Trung Cộng của sinh viên thanh niên, trí thức, sự đình công của công nhân, sự khiếu kiện của dân oan, sự lên án phê phán của các nước văn minh dân chủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và nhất là sự mua phỉnh và thúc ép của Trung Quốc. Đảng đi với Trung Quốc thì mất nước, đảng đi với nhân dân thì mất đảng .

TRƯỚC HAI CON ĐƯỜNG BẮT BUỘC, ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢI CHỌN MỘT !

Với thời đại ngày nay thì những người cộng sản thừa biết họ là tội đồ của lịch sử của dân tộc nhưng vì bất nhân, bản chất ăn cướp, lừa dối nên chúng không bao giờ từ bỏ quyền lực của mình .

Cùng một bản chất nên đảng cộng sản Trung Quốc nắm rất rõ về đảng cộng sản Việt Nam vì vậy cộng sản Trung Quốc luôn dùng mọi thủ đoạn như phỉnh phờ, mua chuộc, thúc ép, đe doạ cộng sản Việt Nam và cộng sản Trung Quốc là bậc thầy của mua chuộc, cài gán điệp vì vậy chắc chắn là Trung cộng đã cài được nhiều tên phản gián trong đảng, quân đội, công an của đảng cộng sản Việt Nam rồi. Tổng bí thư Nông đức Mạnh đã nhận 300 triệu đô la, thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã nhận 150 triệu đô la của Trung Cộng thì đất nước này có còn là của nhân dân Việt Nam nữa đâu. Việt Nam đã hoàn toàn phụ thuộc Trung Quốc .

Để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ năm 1992 tổng bí thư Nguyễn văn Linh, thủ tướng Đỗ Mười đã cúi mình sang hàng phục Trung cộng xin Giang trạch Dân, Lý Bằng cho Việt Nam làm một tỉnh tự trị của Trung quốc rồi và đến năm 2020 thì mới sát nhập thật sự. Hiện nay là đang trong quá trình diễn tiến đến lúc đó mọi người dân Việt Nam mới thực sự biết rõ đảng cộng sản Việt Nam là đảng bán nước và đất nước Việt Nam lại bị Trung Quốc đô hộ lần nữa .

Với truyền thống anh hùng của lịch sử 4000 năm đánh giữ nước lúc đó dù phải đổ máu dù phải hy sinh thì nhân dân Việt Nam sẻ chắc chắn vùng lên đánh đảng cộng sản Việt Nam và đánh Tầu xâm lược .

Trước tình thế bắt buộc, để bình định được nhân đân Việt Nam chắc chắn Trung Quốc phải đưa quân đội công an và công nông dân Tàu sang .

Cộng sản là chinh phục để bắn giết vì vậy để lấy lòng để mỵ dân Việt Nam thì cộng sản Trung Quốc sẻ tước vũ khí quân đội và công an Việt Nam, sau đó thì chúng sẽ giết những người nắm quyền cũng như các tướng tá và quân nhân cộng sản Việt Nam. Thật là một viên đạn trúng hai đích vì cộng sản Trung Quốc vừa cướp được tài sản của những tên tư bản đỏ cộng sản Việt Nam vừa lấy được lòng người dân Việt Nam. Bởi lúc này nhân dân Việt Nam ai cũng căm thù cũng ghét những tên cộng sản Việt Nam hơn cả giặc Tàu xâm lược. Như thế thì công an, quân đội Việt Nam nói:

– “ CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH ” Thì thật là ngu tối. Quân đội, công an Việt Nam muốn tồn tại thì chỉ có một con đường duy nhất là cùng đoàn kết vùng dậy cùng với nhân dân Việt Nam lật đổ đảng cộng sản Việt Nam và sau đó cùng với cả dân tộc Việt Nam đồng lòng chống lại giặc bắc phương mà thôi .

CON ĐƯỜNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM THÌ CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG !

ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ MỘT ĐẢNG ĂN BÁM, KÝ SINH BỞI VẬY CHÓP BU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BIẾT NẾU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÀ TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN TÀU THÌ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SẺ MẤT NGAY !

BỞI VẬY MUỐN CỨU NƯỚC THÌ PHẢI LẬT ĐỔ VIỆT GIAN CỘNG SẢN BÁN NƯỚC TRƯỚC ĐÃ !

Thời Nguyên Mông, giặc Mông chiếm Trung Quốc, chiếm cả Nga và 40 nước Châu Âu hùng mạnh như thế mà Việt Nam chỉ hội nghi Diên Hồng chỉ hai chữ “ Sát Thát” đã đánh bại ba lần giặc Nguyên Mông xâm lược .

Vì vậy quân đội, công an mà quay về với dân tộc với nhân dân thì giặc Tàu chả làm được gì người dân Việt Nam chúng ta . Chúng ta sẽ xây dựng được nước Việt Nam hùng cường giàu có thật sự .

Trung quốc có 5000 năm văn hiến luôn lấy nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của nho giáo, từ bi của đạo phật lấy đạo của Lão Tử để dung hoà giữa thiên nhiên, đạo, trời , đất và con người làm đầu, nó hoàn toàn nghịch lại chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản vì vậy để có một chính quyền tôn trọng nhân dân, tôn trọng mạng sống con người, để người dân có hạnh phúc, tự do, dân chủ, công bằng và phát triển bền vững thật sự thì nhân dânTrung Quốc trong tương lai cũng phải vùng dậy lật đổ đảng cộng sản Trung Quốc. Chỉ khi các đảng cộng sản hết cầm quyền ở các nước trên thế giới thì mới hết đại hoạ công sản ./.
CON CỦA :
LẠC LONG QUÂN .

 

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s