Bình luận: CSVN Nỗi Sợ Không Rời

csvn
Vi Anh
So sánh công tác dân vận về Biển Đông của CS Hà nội và CS Bắc Kinh mới thấy công tác dân vận của CS Hà nội quá yếu – yếu đến đổi như không làm hay làm ngược lại. Biến dân vận thành địch vận, coi người dân Việt  yêu nước chống quân Tàu xâm lược như người chống nhà cầm quyền CS Hà nội và CS Bắc Kinh. Tại sao Hà nội làm như vậy? Tại vì nỗi sợ  không rời của CS Hà nội đối với Trung Cộng.

CS Hà nội  quá sợ TC nên không dám  dân vận. Không cho người dân biết  những sự thật TC chiếm  đảo, biển, xúc phạm chủ quyển quốc gia, làm nhục quốc thể VN. Và cũng cấm luôn không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước, ý chí giữ gìn bờ cõi, đi cuộc biểu tình, lên tiếng, buộc “báo đài” của Đảng Nhà Nước câm như hến.

Trong bụng sợ run TC nhưng lại, nhà cầm quyền lại nói cứng để nhà nước lo. Nhưng thời đại thông tin toàn cầu đã cho thấy CS Hà nội cứ lom khom để mất đất, mất biển vào tay TC. Phi luật tân nhỏ và yếu hơn VN nhưng dám kháng cự lại với TC và TC không dám làm tới.
Thái độ và hành động của CS Hà nội  bây giờ hoàn toàn khác  với thời chống Pháp, chống Mỹ, coi công tác dân vận là tiên quyết. Điều mà Ô. Hố chí Minh công thức hoá thành câu đối làm khẩu hiệu tuyên truyền dân vận: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó trăm lầu dân liệu cũng xong.”

Phải công tâm mà nói dù truyên truyền dân vận của CS Hà nội thời chông Pháp, chống Mỹ có gian dối bên trong nhưng có hữu hiệu. Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã vận động được tình yêu nước, ý chí chống ngoại xâm của người dân trong nước. Và đánh động lương tâm nhiều chánh quyền và nhân dân các nước  của Thế Giới Tư do chống lại kẻ mạnh hiếp yếu, nước lớn đi đánh nước nhỏ. Phong trào Phản Chiến ở Mỹ phát sinh một phần là do tâm lý đó.Các nước Bắc Âu như Đan mạch hỗ trợ Hà nội rất nhiều.

CS Hà nội sợ TC, nỗi sợ đó là  làm tê cóng nội lực của nhà cầm quyền như tự phế võ công. Mà CS Hà nội còn truyền cái “hàn chưởng” phá hại công lực của người dân  Việt đối với đất nước. Ai cũng biết hiểu biết là sức mạnh. Tư tưởng có thông thì hành động mới thoáng. Trong vấn đề Biển Đông, hầu như CS Hà nội sợ TC nên bưng bít hầu hết tin tức, không dám truyên truyền dân vận, mà cũng không cho bày tỏ tinh thần yêu nước, bảo vệ bờ cõi quốc gia. Cả một hệ thống báo đài của Đảng Nhà Nước bị chính Đảng Nhà Nước chẳng những không cho nói sư thật mà cũng không cho dân vận dù nhiệm vụ chánh của báo dài trong chế dộ CS là tuyên truyền.

So sánh một cách khái quát với báo đài của TC sẽ thấy. Hầu hết các báo lớn chánh thức của CS Bắc Kinh như China Daily, Shanghai Daily dều có thông tin nghị luận tựa lớn, trang đầu về sự lấn chiếm  lãnh hải của TQ, về việc Mỹ nhảy vào ăn có và TQ thì cố gắng giải quyết một cách ôn hoà.

Còn báo ngoại vi bán chánh thức của TC như Global Times thì khích dộng tinh thần quốc gia, chủ nghĩa Đại Hán trong việc giành lại chủ quyền biển đảo của TQ. Còn ai có dịp đi máy bay Air China, China Airlines, đường bay quốc tế hay nội địa  của TC đều  thấy bản đồ vẽ bản đồ tuyến bay quốc tế trên đó tô rất rõ đường đứt khúc 9 đoạn trên biển Đông là thuộc lãnh hải của họ. Một điều sai mà nói hoài, nói riết riết cũng có người tin như mẹ Tăng Sâm bị tuyên truyền rỉ tai, truyền khầu liên tục Tăng Sâm giết người. Và tù vua truyên truyền của Đức Quốc và CS đều coi đó lá qui luật tuyên truyền.

CS Hà nội sợ TC mà tự sợ nữa, sợ luôn mình, sơ cho chính mình nữa. Đảng CS đã mất tính đấu tranh, điều kiện tiên quyết sinh tồn, phát triễn, lãnh đạo, và chiếm hay cầm quyền  của bất cứ chánh đảng nào. Đảng viên CS đại đa số từ trên xuống dưới, từ bắc vô nam quá lo tranh dành đoạt lợi riêng và phe nhóm, lo sợ mất chức, mất quyền, mất của.

Nỗi sợ không rời của CS Hà nội đối với TC làm cho những nước lớn như Mỹ, nhỏ như ASEAN không dám tin CS Hà nội. Như  Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ xuân Sơn đi Bắc Kinh ra thông cáo chung với TC sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông một cách song phương và “định hướng dư luận”.  Làm thế  CS Hà nội  đã  mặc thị đùa  đẩy Mỹ và ASEAN ra ngoài.
Thế là những nước từng lên tiếng binh vực VN, chỉ trích TC cảm thấy bị CS Hà nội phản bội, ai còn dám chơi với CS Hà nội nữa.

Thế là người dân yêu nước VN TC trở thành thù địch với nhà cầm quyền CS Hà nội khi chống ngoại xâm TC, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thế là những người dân Việt được  CS Hà nội ngầm cho biểu tình  ở Saigon hai lần. Và riêng ở Hà nội thì đến lần thứ sáu và bảy bị công an trấn áp mạnh theo chỉ đạo của Bắc Kinh qua  cuộc triều kiến của Thứ Trưởng Sơn, CS Hà nội “đã định hướng dư luận”.

Nỗi sợ khiến thành viên Bộ Chánh Trị cầm như hến. Đảng CS cầm quyền, Bộ Chánh Trị, Nhà Nước CS Hà nội độc tài đảng tri toàn diện coi quyền lợi CS của hai đảng CS Bắc Kinh và Hà nội cao hơn quyền lợi quốc gia. Họ đem một giá trị thiêng liêng không thể , không bao giờ, không ai có quyền thương lượng ra để “trao đổi” vì  họ đặt quyền lợi của Đảng lên trên Tổ Quốc. Họ coi nhân dân như cỏ rác, như “đá thất thế bị hủ lô đè nhẹp, cỏ thất thời bị lục lộ chặt ngang”.

Lãnh đạo đàng nhà nước CS Hà nội  khơi khơi  cử đại sứ toàn quyền là Hồ xuân Sơn đi triều kiến, lẳng lặng thỏa hiệp với  CS Bắc Kinh. Họ phản bội  lợi ích lợi ích quốc gia, quyền lợi nhân dân, giải quyết xương máu của Tổ Quốc VN với TC trên đầu trên cổ nhân dân VN, chẳng cần phân bua một tiếng.
Mười mấy trí thức Việt Nam kiến nghị, rồi mấy chục người khác tiếp theo kiển nghị yêu cầu người đi sứ cho biết thực hư. CS Hà nội  làm bộ dân chủ, sàng qua sàng lại, chẳng nói một lời nào thực với dân.

Không phải CS Hà nội không biết làm dân vận trong vụ Biển Đông. Mà họ biết làm cũng không được vì quần chúng nhân dân bị CS gạt quá nhiều rồi, không còn tin nữa. Nên CS Hà nội không làm vì làm chẳng ai nghe nữa.

Nhưng  đất nước là của chung. Đất nước không phải của vua, không phải của lãnh tụ không phải của đảng phái cầm quyền nào. Đất nước là của dân.  Không ai có quyền đem đất nước ông bà ra thương lượng. Nên người ta không ngạc nhiên khi thấy dù Thứ Trưởng Hồ xuân Sơn  thay mặt toàn quyền cho Đảng Nhà nước CS Hà nội “nhứt trí” CS Bắc Kinh “định hướng dư luận nhưng thành phần ưu tú của VN, lớp trẻ ở VN vẫn biểu tình vào hai chủ nhựt 10 vá 17 sau khi thông cáo chung của Đảng Nhà Nước CS Hà nội- Bắc kinh công bố. Công an càng trấn áp mạnh, tội đồ  thần phục và bán nước của CS Hà nội càng bộc lộ rõ trước mắt người dân./. (Vi Anh)

This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s