Video: Tôi Nợ Anh – Hoàng Nhật Thơ

Chúng tôi xin kính mời quý thính giả, độc giả xem lại phần video sau đây do anh Hoàng Nhật Thơ (thành viên của diễn đàn http://www.hennhausaigon2015.com/forums) viết scripts và thực hiện hình ảnh để kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 . Vì một số tin quan trọng tháng qua nên chúng tôi chỉ phổ biến bên trong diễn đàn, hôm nay mang ra đây xin kính mời xem lại những hình ảnh lịch sử..
Trân trọng,
Ban điều hành trang mạng và diễn đàn HNSG2015

Link từ diễn đàn:

http://www.hennhausaigon2015.com/forums/viewtopic.php?f=18&t=441

Chúng tôi kính mời quí vị ghi danh gia nhập thành viên để cùng kết bạn và chia xẻ thêm kinh nghiệm, kiến thức để  cùng hỗ trợ cho một cuộc cách mạng giải thể chế độ cộng sản tại  VN mang dân chủ, nhân quyền cho hơn 85 triệu dân Việt nam.

This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s