Danh ngôn về Loài Cầm …thời cộng sản VN

camthu

* Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cm búa cm liềm theo kiểu cầm chừng:
* Chủ nghĩa bây giờ là cm khoán bẻ măng.
* Chính sách là cm cố đất nước.
* Định hướng là cm cái/ cầm con mọi nguồn viện trợ.
* Quan chức thì cm cốc mua vui.
* Khẩu hiệu đạo đức là cm lòng.
* Kẻ thù là sĩ phu cm bút.
* Đối nội là cm tù phản biện.
* Đối ngoại là cm dao đằng lưỡi.
* Tư tưởng là uốn gối cm bô.

* Kinh tế là khấu đầu cm bị.
* Văn hóa nhắm mắt cm loa.
* Thông tin bịt mồm cm kéo.
* Tuyên giáo nhắc tuồng cm canh.
* Công thương khum lưng cm khách.
* Công an khóa xích cm chân.
* Tư pháp cm đèn chạy án.
* Báo đài khép nép cm ca.
* Giáo dục huơ roi cm tiền.
* Y tế miên man cm giá.
* Hành chánh xum xoe cm dù.
* Dân phòng lăm le cm súng.
* Tại chức nhi nhô cm bằng.
* Cấp ủy loay hoay cm đũa.
* Đảng viên tí toáy cm nhầm.
* Chất xám tất bật cm máu.
* Mặt Trận đắm đuối cm chầu.
* Phong bì thoải mái cm cương.
* Đầu tư tuột dốc cm chắc.
* Quốc Hội không dám cm còi.
* Tham nhũng ung dung cm lái
* Đất nước lệt bệt cm cờ sau lưng văn minh nhân loại
* Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cm cự:
* Lãnh đạo níu ghế cm đô.
* Nhân dân lũ lượt cm đồ.
* Công nhân hút gió cm cữ.
* Nông dân chạy gạo cm hơi.
* Ngư dân cm mạng chuộc tàu.
* Tiểu thương cm vợ đợ con.
* Trí thức rán cm nước mắt.
* Trung ương vẫn ngỡ cm đầu.
* Trên dưới tranh quyền cm trịch.
* Cả giuộc lắm phen cm cập.
* Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cm quân.
* Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cm gạch/ cm đá/ cm cây/cm gậy…
* Một nhà cm quyền như thế đáng gọi là gì?
* Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: Loài Cm Thú ?

Khuyết danh & Thanh Sơn

This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s