Đồng Tháp: Tuổi Trẻ Yêu Nước “mừng quốc khánh” 2/9 bằng cách dán truyền đơn

Tác Giả: Tuổi Trẻ Yêu Nước
Thứ Ba, 06 Tháng 9 Năm 2011 05:13

Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam Đã đảo Việt Gian bán nước

Ngày 02 tháng 9, 1945 ngày đảng Cộng Sản Việt Nam dùng làm ngày Quốc Khánh, ngày đảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền đăng quan cai trị dân tộc Việt Nam.

Tại miền Bắc lăng Ba Đình nơi để xác khô Hồ Chí Minh tức Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Sinh Cung, ngày đêm công an nai nịt canh gác cẩn mật con kiến không lọt vào được, người vào muốn nhìn xác khô Hồ Chí Minh chỉ vào bằng hai tay không, vào trong thì phải sắp hàng nhìn thẳng và đi theo chỉ dẫn nghiêm ngặt của đám an ninh Cộng Sản.

Trong Nam, tại thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Sinh Sắc cha Hồ Chí Minh sau khi đánh chết một nông dân ở Phan thiết đã bị Pháp đuổi chức làm quan cho Pháp vì tội đánh chết người nên phải bỏ quê hương trốn tận Đồng Tháp tha phương cầu thực rồi chết ớ đó. Khi chiếm miền Nam năm 1975, đảng Cộng Sản xây một đền gọi là “Mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc” trên một khu đất 36 mẫu tây, kiến trúc toàn những loại gỗ mun quý giá, bên trong trang hoàng toàn đồ đắt tiền với công an và bộ đội ngày đêm canh gác. Tuổi Trẻ Yêu Nước Đồng Tháp chọn “đền Nguyễn Sinh Sắc” để “mừng Quốc Khánh” 02 tháng 9 năm nay.


Và Tuổi Trẻ Yêu Nước Đồng Tháp đã chào mừng bởi những khẩu hiệu truyền đơn dán ngay trong đền Nguyễn Sinh Sắc và trên ngực tượng Hồ Chí Minh với những khẩu hiếu “chào mừng” như sau: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam Đã Đảo Trung Quốc Xâm Lược, Đã Đảo Việt Gian Bán Nước”.


Đối với Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ Yêu Nước đã dán ngay trước ngực bức tượng bán thân HCM với mẫu truyền đơn: “Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam Đã đảo Việt Gian bán nước”.


Trên tấm quảng cáo, trong đền “Nguyễn Sinh Sắc” trưng bày những cuốn sách đánh bóng Hồ Chí Minh lẫn lộn có mùi chủ nghĩa Mác Lê, Tuổi Trẻ Yêu Nước Đồng Tháp đã chào mừng 02/09 với truyền đơn: “Chúng Tôi Không Muốn học chủ thuyết man rợ Max-Lê-HCM”.

Trong chốn thâm cung bí sử miền Nam, nơi tôn vinh của đảng Cộng sản mà Tuổi Trẻ Yêu Nước đã vào tận hang ổ để thể hiện chính kiến của tuổi trẻ…..thật là xứng đáng con cháu của Phù Đổng Thiên Vương. Các mẫu truyền đơn của TTYN viết tay.

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s